Asemblea Xeral Extraordinaria

Celebrada a Asemblea Xeral Extraordinaria o pasado 10 de Febreiro de 2018, na mesma se tomaron os seguintes acordos.

1º. Aprobouse a adaptación dos Estatutos do Club a Lei 3/2012 do Deporte de Galicia.

2º. Elexironse os cargos directivos do Club, quedando composta dos seguintes xeito:

Presidente: Rodrigo Pacheco Alonso.

Secretario: Manuel Flores Cerqueira

Tesoureiro: José Antonio Rodríguez Portela

Vogal: Elías Rodríguez Rodríguez

3º. Aprobouse o cambio de domicilio social, quedando establecido en rúa Transversal Troncoso nº 3-1º B de A Guarda.

Los comentarios están cerrados.